Fox na okna 1L s rozprašovačem

Kód: 40187
Značka: FOX
34,20 Kč / ks 41,38 Kč včetně DPH 34,20 Kč / 1 ks
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pokyny pro bezpečné zacházení:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Bezpečnostní list:

fox na okna

Doplňkové parametry

Kategorie: Okna a skla
počet ks v balení: 8 ks
obsah: 1 litr
vůně: citrus

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: